Momofuku Milk Bar Strawberry-Lemon Layer Cake - Sugar + Shake
Powered by SmugMug Log In

Lemon curd, so yummy! © 2015 Sugar + Shake